Μοριακό Τεστ Κορωνοϊού (COVID-19)

Το μοριακό τεστ γίνεται με τη λήψη ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος και τη χρήση μοριακών τεχνικών ανίχνευσης του ιού. Για τη διάγνωση του ιού SARS-CoV-2 χρησιμοποιείτε real time PCR η οποία αποτελεί την πιο έγκυρη μέθοδο για τη διάγνωση του νέου κορονοϊού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η 24hoursDoctors διεξάγει μοριακό τεστ κορωνοϊού (COVID-19). Η εταιρεία παρέχει την υπηρεσία κατ’ οίκον δειγματοληψίας με ειδικά συνεργεία εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα ειδικά προστατευτικά μέσα για τη φροντίδα του ασθενούς. Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα από 12 έως 24 ώρες μετά τη λήψη του δείγματος και στις περισσότερες περιπτώσεις την ίδια ημέρα με αυτή της δειγματοληψίας. Το απαντητικό φέρει υπογραφές Γενικού Ιατρού ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των αναλύσεων και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μοριακό τεστ COVID-19 όπως και την τιμή του:

Διάγνωση Ασθένειας

COVID-19 (Coronavirus disease 2019)

Κόστος

Καλέστε μας για ενημέρωση

Χρόνος Αποτελεσμάτων

12-24 ώρες

Διάρκεια εξέτασης

Μερικά Δευτερόλεπτα

Δειγματοληψία

Ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό επίχρισμα

Μέθοδος Διάγνωσης

Μοριακή Τεχνική Ανίχνευσης

Αποτελέσματα

Η αποστολή των αποτελεσμάτων γίνεται με email

Ομαδικά τεστ COVID-19 για εταιρίες,

Η 24hoursDoctors διεξάγει ομαδικές δειγματοληψίες.

συλλόγους και παραγωγές

Ζητήστε ειδική προσφορά

Rapid Test Αντισωμάτων COVID-19

Υπάρχει δυνατότητα μέτρησης αντισωμάτων ενάντια του ιού για τους ασθενείς που μπορεί να έχουν ήδη νοσήσει. Η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού γίνεται με ορολογική μέθοδο η οποία απαιτεί μια απλή αιμοληψία. ‘Ολα τα αντιδραστήρια φέρουν πιστοποιητικό CE-marking για διαγνωστικούς σκοπούς.

Η 24hoursDoctors διεξάγει Rapid Test αντισωμάτων (COVID-19). Η εταιρεία παρέχει την υπηρεσία κατ’ οίκον δειγματοληψίας με ειδικά συνεργεία εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα ειδικά προστατευτικά μέσα για τη φροντίδα του ασθενούς. Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα από 4 έως 8 ώρες μετά τη λήψη του δείγματος. Το απαντητικό φέρει υπογραφές Γενικού Ιατρού ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των αναλύσεων και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Rapid Test Αντισωμάτων COVID-19 όπως και την τιμή του:

Διάγνωση Ασθένειας

COVID-19 (Coronavirus disease 2019)

Κόστος

Καλέστε μας για ενημέρωση

Χρόνος Αποτελεσμάτων

15 λεπτά

Διάρκεια εξέτασης

Μερικά Δευτερόλεπτα

Δειγματοληψία

Αιμοληψία

Μέθοδος Διάγνωσης

Ποσοτικός προσδιορισμός IgG και IgM αντισωμάτων COVID-19

Αποτελέσματα

Η αποστολή των αποτελεσμάτων γίνεται με email

Ομαδικά τεστ COVID-19 για εταιρίες,

Η 24hoursDoctors διεξάγει ομαδικές δειγματοληψίες.

συλλόγους και παραγωγές

Ζητήστε ειδική προσφορά

Test Αντιγόνου COVID-19 Ag

Τα rapid τεστ αντιγόνου για τον SARS-CoV-2 πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις απαιτήσεις απόδοσης που είναι ευαισθησία ≥80% και ειδικότητα ≥97%. Τα τεστ που διενεργούνται από την 24 hoursdoctors έχουν προδιαγραφές, κλινική ευαισθησία 95,5% (107/112) (95% CI:90% 98.,1%) και κλινική ειδικότητα 100.00% (191/191) (95% CI:98% 100,00%). Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης οι δοκιμές με Ag-RDT5 πρέπει να διεξάγεται από εκπαιδευμένους και εντός 5-7 ημερών μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. 

Η 24hoursDoctors διεξάγει Test Αντιγόνου Ag (COVID-19). Η εταιρεία παρέχει την υπηρεσία κατ’ οίκον δειγματοληψίας με ειδικά συνεργεία εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα ειδικά προστατευτικά μέσα για τη φροντίδα του ασθενούς. Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα εντός 15 λεπτών από τη λήψη του δείγματος. Το απαντητικό φέρει υπογραφές Γενικού Ιατρού ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των αναλύσεων και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Test Αντιγόνου Ag (COVID-19) όπως και την τιμή του:

Διάγνωση Ασθένειας

COVID-19 (Coronavirus disease 2019)

Κόστος

Καλέστε μας για ενημέρωση

Χρόνος Αποτελεσμάτων

15 λεπτά

Διάρκεια εξέτασης

Μερικά Δευτερόλεπτα

Δειγματοληψία

Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Μέθοδος Διάγνωσης

Τest ανοσοχρωματογραφίας

Αποτελέσματα

Η αποστολή των αποτελεσμάτων γίνεται με email

Ομαδικά τεστ COVID-19 για εταιρίες,

Η 24hoursDoctors διεξάγει ομαδικές δειγματοληψίες.

συλλόγους και παραγωγές

Ζητήστε ειδική προσφορά